Podipure

Gespecialiseerde voetverzorging

TERUGBETALINGEN VANUIT DE MUTUALITEIT


De meeste ziekenfondsen betalen vanaf een bepaalde leeftijd uw pedicurebehandeling gedeeltelijk terug.

Als erkend pedicure heeft u via mij ook recht op deze tegemoetkomingen.


Christelijke Mutualiteit Antwerpen

CM biedt haar leden die diabetespatiënt zijn een tegemoetkoming voor voetverzorging van 5 Euro per sessie met een maximum van 20 Euro per jaar. check de website voor de voorwaarden.

www.cm.be


De Voorzorg Antwerpen

Je ontvangt een terugbetaling van 5 Euro per consultatie voor maximaal 4 consultaties per jaar voor voetverzorging bij een pedicure. Diabetespatiënten met een zorgtraject of zorgmodel krijgen een terugbetaling van 5 Euro per consultatie voor 6 consultaties per jaar. Download het terugbetalingsformulier op de website van de Voorzorg.

www.devoorzorg.be


Onafhankelijk Ziekenfonds Antwerpen

Laat je regelmatig je voeten verzorgen? Dankzij de tegemoetkoming van OZ heb je meteen een voetje voor. OZ betaalt een tegemoetkoming van 2,50 Euro per sessie, tot 8 beurten per kalenderjaar en dit voor klanten van 65 jaar of ouder. Ben je jonger dan 65 jaar? Dan kan je een tegemoetkoming krijgen voor voetverzorging onder het voordeel wellness wanneer de voetverzorging werd uitgevoerd in een schoonheidssalon. Download het formulier 'tegemoetkoming voetzorg' op de website van oz.

www.oz.be


LM Plus Antwerpen

Wie de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, kan genieten van een jaarlijkse tussenkomst tot 30 euro voor pedicure. Je ontvangt 5 euro per behandeling voor een maximum van 6 behandelingen per kalenderjaar. Ook wie omwille van ziekte of handicap nood heeft aan professionele voetverzorging, geniet dezelfde tussenkomst. Download het LM-attest ‘pedicure’​ op de website van de liberale mutualiteit na het bereiken van de 6 behandelingen of in de maand december. Ben je jonger dan 65 jaar, dan vragen wij ook een medisch attest waaruit blijkt dat je om medische reden aangewezen bent op professionele voetverzorging.

www.lm.be


Vlaams en Neutraal ziekenfonds Antwerpen

Per pedicurebehandeling kan je een terugbetaling van je voetverzorging krijgen van 5 euro per beurt met een maximum van 25 euro per kalenderjaar

Op de datum van de eerste prestatie waarvoor een tussenkomst gevraagd wordt, dien je ten minste 60 jaar oud te zijn om recht te hebben op een terugbetaling van voetverzorging. Download het formulier 'Voetverzorging' op de website van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.

www.vnz.be


Partena Ziekenfonds Antwerpen

Per medische pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds voor haar leden van 65 jaar en ouder, een tegemoetkoming van 5 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar. Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen (dit moet 12 maanden geldig zijn). Download het formulier 'medische voetverzorging' op de site van Partena Ziekenfonds.

www.partenaziekenfonds.be